Blogs med verbummet i centrum

Det talte sprog online er i mange henseender markant anderledes end det vi bruger i vores dagligdag, i Internettekst bruges der såkaldte CTAs for at få brugeren til at interagere, eller udføre en given handling om man vil. Denne form for kommunikation kender man i forvejen fra reklamer, billboards og blade.

Men kunsten at skrive med salg for øjet er blevet en markant tilspidset kompetence, som kræver megen øvelse og forståelse for den menneskelige psykologi.

Kunsten at skrive for at holde en bruger engageret i en artikel er igen noget helt andet, men her benytter man også CTAs, som kan bestå af eksempelvis underoverskrifter. Disse skal holde brugeren fanget i længere tid, Internettet består i den grad af skimtlæsere og folk der ofte læser på Internettet har lært at skimte kun de mest vitale elementer i en tekst, derfor fanger overskrifter så godt, de springer i øjnene og kan du fange læseren med noget interessant er chancen for at vedkommende ikke hopper videre stor.

Vi kan illustrere dette lidt tydeligere med et eksempel, følgende er taget direkte fra en artikel om brugte møbler på en populær dansk blog: “Køb brugte møbler og spar penge” Her har vi to tydelige CTAs. Køb og spar, to ord der i sammenhæng klinger godt i den menneskelige psykologi og det skaber samhør og nysgerrighed hos de fleste mennesker. En anden måde at formulere det på kunne være “Læs med her, for at spare mest på brugte møbler.”.