Blogs med verbummet i centrum

Det talte sprog online er i mange henseender markant anderledes end det vi bruger i vores dagligdag, i Internettekst bruges der såkaldte CTAs for at få brugeren til at interagere, eller udføre en given handling om man vil. Denne form for kommunikation kender man i forvejen fra reklamer, billboards og blade. Men kunsten at skrive med salg for øjet er blevet en markant tilspidset kompetence,...

Read More